Committee:

Short CV of Organizers (in alphabetical order)

Program Committee

 • Chengquan Zhang Baidu Inc., China
 • Dominique Mercier German Research Center for Artificial Intelligence, Germany
 • Fei Qi Xidian University, China
 • Lianwen Jin South China University of Technology, China
 • Lingyong Yan Chinese Academy of Sciences, China
 • Longlong Ma Chinese Academy of Sciences, China
 • Marco Sticker German Research Center for Artificial Intelligence, Germany
 • Syed Yahseen Raza Tizvi German Research Center for Artificial Intelligence, Germany
 • Xinyan Xiao Baidu Inc., China
 • Yu Zhou Chinese Academy of Sciences, China
 • Zhenyu Huang Sichuan University, China

Additional Reviewer

Chengyang Fang Fangchao Liu Pengfei Wang Xugong Qin Jianjian Cao Minghui Liao Dely Yu Xinye Yang